ΠΛΑΚΕ

Πλακέ Ροδάκινα

Φρούτο
Brix: 12
Χρώμα: 90%
Σάρκα: Κίτρινη
Φρούτο
Brix: 14
Χρώμα: 70%
Σάρκα: Λευκή
Φρούτο
Brix: 13
Χρώμα: 70%
Σάρκα: Λευκή
Image
Φρούτο
Brix: 14,5
Χρώμα: 70%
Σάρκα: Λευκή
Φρούτο
Brix: 15
Χρώμα: 75%
Σάρκα: Κίτρινη
Φρούτο
Brix: 14,5
Χρώμα: 60%
Σάρκα: Λευκή
Φρούτο
Brix: 14,5
Χρώμα: 65%
Σάρκα: Λευκή
Φρούτο
Brix: 15
Χρώμα: 55%
Σάρκα: Κίτρινη

Πλακέ Νεκταρίνια

Φρούτο
Brix: 18
Χρώμα: 75%
Σάρκα: Λευκή
Φρούτο
Brix: 19
Χρώμα: 75%
Σάρκα: Κίτρινη