ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

Περιγραφή
Η Vairo® είναι εξαιρετικά παραγωγική ποικιλία λόγω της μεγάλης ζωηρότητάς της και της πυκνότητας καρποφορίας που παρουσιάζει. Παράγει γλυκά αμύγδαλα και πολύ νόστιμα, πολύ πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνες, με ανοιχτό χρώμα, απαλή υφή, χωρίς συρρικνώσεις, με μέγεθος 80% αυτού της Ferragnes. Είναι η πιο ανθεκτική ποικιλία αμυγδάλου στον παγετό. Συστήνεται για όλη την Ελλάδα. Αποδίδει τα μέγιστα σε παραγωγή σε πολύ καλά αρδευόμενες περιοχές, ενώ δε συστήνεται σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα καλής και συνεχόμενης άρδευσης. Η διαμόρφωσή της είναι ιδιαίτερη αλλά πολύ εύκολη.
Φρούτο
Κέλυφος: Σκληρό
Βάρος καρπού: 1,2γρ
Σχήμα καρπού: Καρδιόσχημο
Διπλά σπέρματα: 0%
Ποσοστό ψίχας: 29%
Συγκομιδή: Πρώιμη, 14-20 Αυγούστου
Περιγραφή
Η Marinada® είναι λιγότερο ζωηρή ποικιλία γι’ αυτό και συστήνεται για πιο πυκνές φυτεύσεις. Αποδίδει τα μέγιστα σε καλά αρδευόμενες περιοχές. Έχει υπερόψιμη ανθοφορία και καλή ανθεκτικότητα σε όψιμους παγετούς. Παράγει γλυκά αμύγδαλα και πολύ νόστιμα, με μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, με ανοιχτό χρώμα, απαλή υφή, χωρίς συρρικνώσεις, με μέγεθος 90% του καρπού της Ferragnes. Κατάλληλη για οποιοδήποτε σύστημα φύτευσης.
Φρούτο
Κέλυφος: Σκληρό
Βάρος καρπού: 1,3γρ
Σχήμα καρπού: Μεγάλο και λείο
Διπλά σπέρματα: 0%
Ποσοστό ψίχας: 31%
Συγκομιδή: Όψιμη, 7-20 Σεπτεμβρίου
Περιγραφή
Η Constanti® είναι η καταλληλότερη ποικιλία για περιοχές που δεν αρδεύονται σωστά. Σε συνθήκες έλλειψης νερού αλλά και γενικότερα σε συνθήκες στρες έχει δείξει τα καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με πολλές άλλες ποικιλίες. Παρουσιάζει μια μικρή ευαισθησία στο Φουζίκοκο. Παράγει αμύγδαλα πολύ γλυκά και πολύ νόστιμα, με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, πρωτεΐνες και μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, με καθαρή επιδερμίδα και μικρές συρρικνώσεις, μέγεθος που πλησιάζει αυτό της Texas.
Φρούτο
Κέλυφος: Σκληρό
Βάρος καρπού: 1,2γρ
Σχήμα καρπού: Στρογγυλό, ωοειδές (λίγο πιο μεγάλο από την Texas)
Διπλά σπέρματα: 1,1%
Ποσοστό ψίχας: 27%
Συγκομιδή: Όψιμη, 4-15 Σεπτεμβρίου
Περιγραφή
Η Makako® είναι η καταλληλότερη ποικιλία για περιοχές ορεινές. Ενδείκνυται επίσης σε περιοχές με όψιμους παγετούς καθώς είναι η ποικιλία με την πιο όψιμη ανθοφορία. Έχει ελκυστικό για την αγορά καρπό και πολύ εύγευστο. Η διαμόρφωσή της είναι ιδιαίτερη αλλά πολύ εύκολη. Είναι ανθεκτική σε όλες τις ασθένειες. Είναι υπερπαραγωγική σε καλά αρδευόμενα χωράφια, αλλά αποδίδει εξίσου καλά και με λιγότερο νερό.
Image
Φρούτο
Κέλυφος: Σκληρό
Βάρος καρπού: 1,2γρ
Σχήμα καρπού: Ελλειπτικό
Διπλά σπέρματα: 0%
Ποσοστό ψίχας: 33%
Συγκομιδή: Αρχές Σεπτεμβρίου
Περιγραφή
Πολύ όψιμη ανθοφορία, ενδείκνυται για περιοχές με όψιμους παγετούς. Ο καρπός της είναι πολύ μικρός σε μέγεθος, οπότε  προορίζεται για συγκεκριμένη αγορά, που ζητάει αυτού του είδους καρπό. Ωριμάζει στα μέσα Αυγούστου στη Θεσσαλία αι οι πρώτες ποικιλίες που βγαίνουν στην παραγωγή.
Image
Φρούτο
Κέλυφος: Σκληρό
Βάρος καρπού: 1,0γρ
Σχήμα καρπού: Ελλειπτικό
Διπλά σπέρματα: 0%
Ποσοστό ψίχας: 30%
Συγκομιδή: Πρώιμη, 15-20 Αυγούστου
Περιγραφή
Πολύ πρώιμη ανθοφορία, περίπου 7 ημέρες πριν την Ferragnes στη Θεσσαλία και τα πεδινά Ημαθίας-Πέλλας. Συγκομίζεται εξίσου νωρίς, 27-30 μέρες πριν την Ferragnes, μαζί με Tuono-Guara, περίπου μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.
Image
Φρούτο
Κέλυφος: Σκληρό
Βάρος καρπού:  1,2γρ
Σχήμα καρπού: Ελλειπτικό
Διπλά σπέρματα: 0%
Ποσοστό ψίχας: 32%
Συγκομιδή: Υπερπρώιμη
Περιγραφή
Η Antoneta® είναι μία πολύ ανοιχτόκλαδη ποικιλία με μαλακό βλαστό, που κρεμάει τα κλαδιά της. Σχετικά ανθεκτική σε ασθένειες ποικιλία, με πολλές φυτεύσεις στην Ισπανία. Δημιουργεί άφθονα καρποφόρα όργανα, είναι σκληροκέλυφη, με καλό ποσοστό ψίχας και δε ρίχνει τους καρπούς της μετά την ωρίμανση.
Image
Φρούτο
Κέλυφος: Σκληρό
Βάρος καρπού: 1,5γρ
Σχήμα καρπού: Στρογγυλό, καρδιόσχημο
Διπλά σπέρματα: 0%
Ποσοστό ψίχας: 35%
Συγκομιδή: Πρώιμη
Περιγραφή
Είναι η βασική ποικιλία των περισσότερων χωραφιών με μη αυτογόνιμα αμύγδαλα στην Ελλάδα. Είναι από τις πιο παλιές ποικιλίες αμυγδάλου που κυκλοφορούν στην αγορά. Σαν δέντρο δεν δημιουργεί πολλά καρποφόρα όργανα, γι’ αυτό και οι παραγωγές της είναι χαμηλές. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να παρουσιάζει υπερευαισθησία στο Φουζίκοκο, πράγμα που την καθιστά απαιτητική σε ψεκασμούς.
Φρούτο
Κέλυφος: Ημίσκληρο
Σχήμα καρπού: Μεγάλο
Διπλά σπέρματα: 1-2%
Ποσοστό ψίχας: 35-39%
Συγκομιδή: Όψιμη, 1-15 Σεπτεμβρίου
Περιγραφή
Είναι από τις πιο εύγευστες ποικιλίες της αγοράς με μεγάλο ποσοστό ψίχας αλλά αρκετά μικρό καρπό. Μεγάλη ζήτηση στην βιομηχανία στην Ελλάδα. Είχε το μονοπώλιο στη βιομηχανία μέχρι πριν λίγο καιρό. Το μεγαλύτερο μειονέκτημά της είναι ότι παρουσιάζει μη παρασιτική νέκρωση οφθαλμών. Έχει αρχίσει σαν ποικιλία να εκφυλίζεται γονιδιακά και να χάνεται.
Φρούτο
Κέλυφος: Σκληρό
Σχήμα καρπού: Στρογγυλό, μικρό
Διπλά σπέρματα: 0%
Ποσοστό ψίχας: 38-45%
Συγκομιδή: Όψιμη, 20-30 Σεπτεμβρίου