ΒΕΡΙΚΟΚΙΕΣ

Φρούτο
Περίοδος Συγκομιδής: Από 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου
Βάρος:64g
Acid: 1.34 g/100 ml
Brix : 11,3º
Χρώμα Επιδερμίδας: Σκούρο Πορτοκαλί
Φρούτο
Περίοδος Συγκομιδής: Από 11 έως 15 Μαΐου
Βάρος: 75,2g
Acid: 1.28 g/100 ml
Brix : 13,4º
Χρώμα Επιδερμίδας: Ανοιχτό Πορτοκαλί
Φρούτο
Περίοδος Συγκομιδής: Από 31 Μαΐου έως 4 Ιουνίου
Βάρος: 65g
Acid: 0,9g/100 ml
Brix : 12,5º
Χρώμα Επιδερμίδας: Πορτοκαλί
Ιδανικό για κονσερβοποίηση
Φρούτο
Περίοδος Συγκομιδής: Από 2 έως 6 Ιουνίου
Βάρος: 70g
Acid: 1,5g/100 ml
Brix:14,3º
Χρώμα Επιδερμίδας: Πορτοκαλί
Φρούτο
Περίοδος Συγκομιδής: Από 9 έως 13 Ιουνίου
Βάρος: 65,3g
Acid: 1,0g/100 ml
Brix : 15,4º
Χρώμα Επιδερμίδας: Πορτοκαλί