ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ

Φρούτο
Συγκομιδή: 15/6
Μέγεθος: 60-65 mm 
Σάρκα: Κίτρινη
Χρώμα: Μωβ-Μαύρο
Brix: 12-15
Φρούτο
Συγκομιδή: 19/6
Μέγεθος: 53-63 mm 
Σάρκα: Κίτρινη
Χρώμα: Κίτρινο
Brix: 12-15
Φρούτο
Συγκομιδή: 20/6
Μέγεθος: 55-60 mm 
Σάρκα: Κόκκινη
Χρώμα: Μαύρο
Brix: 10-12
Φρούτο
Συγκομιδή: 12/7
Μέγεθος: 65-72 mm 
Σάρκα: Άσπρη
Χρώμα: Μωβ-Μαύρο
Brix: 10-12
Φρούτο
Συγκομιδή: 13/8
Μέγεθος: 66-72 mm 
Σάρκα: Κίτρινη
Χρώμα: Μωβ-Μαύρο
Brix: 13-14